महाराष्ट्रशैक्षणिक

पुण्यात जिल्हा परिषदेच्या सेवानिवृत्त शिक्षणाधिकार्यावर बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी गुन्हा दाखल

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून ३ कोटी ६० लाखाची मालमत्ता जप्त

पिंपरी-चिंचवड (युवापर्व) : पुण्यातील जिल्हा परिषदेचे सेवानिवृत्त शिक्षण अधिकारी यांच्यावर अवैध पध्दतीने अमाप मालमत्ता प्रकरणी ला प्र वि पुण्याचे पो नि श्रीराम विष्णू शिंदे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे .

सदरील घटनेतील हकीकत अशी की , यातील आरोपी लोकसेवक तुकाराम सुपे यांचेविरुध्द सायबर पो स्टे पुणे शहर गु र नं 56/2021 भा द वि क 406,409,420,467 वगैरे प्रमाणे दाखल असून त्यागुन्ह्याच्या तपासात जप्त करण्यात आलेली 02,87,99,590/- रू रोख रक्कम व 145 तोळे सोने किंमत 72,00,000/- रू असे एकूण :- 03,59,99,590/रू मालमत्ता ही भ्रष्ट मार्गाने धारण केलेली अपसंपदा असून ती त्यांच्या लोकसेवक सेवा कालावधीतील वैध उत्पन्नापेक्ष्या अधिक असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. म्हणून त्यांचे विरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम 1988 चे क 13 (1) (ई) सह 13(2) व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम सुधारणा कायदा क 13(1) ( ब) 13 (2) प्रमाणे सांगवी पो. स्टे. पिंपरी चिंचवड गु.र.नं 632/2023 गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

युवापर्व न्यूज

स्वतंत्रता,समता व बंधुता विचारांचे समाजमाध्यम...,

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button